Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Oferta specjalna dla klientów home.pl

Rzetelny Prawnik to usługa skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie posiadają w swoich strukturach działów prawnych, ale potrzebują rzetelnych konsultacji i opinii prawnych na najwyższym poziomie.
Usługa świadczona jest w ramach abonamentu, który jasno określa ilość porad oraz ich koszt.

ZAMÓW ABONAMENT

I JUŻ DZIŚ ZYSKAJ RZETELNĄ OPIEKĘ PRAWNĄ

 • Start Business

  Ilość porad w abonamencie: 1
  Ilość dokumentów w pakiecie: 1
  Koszt 1 porady: 69
  Koszt abonamentu: 69 ZAMÓW
 • Small Business

  Ilość porad w abonamencie: 6
  Ilość dokumentów w pakiecie: 2
  Koszt 1 porady: 59
  Koszt abonamentu: 354 ZAMÓW
 • Medium Business

  Ilość porad w abonamencie: 12
  Ilość dokumentów w pakiecie: 4
  Koszt 1 porady: 49
  Koszt abonamentu: 588 ZAMÓW
*Pakiet porad do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu

ZAKRES PRAWNY ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • prawo autorskie
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo hazardowe
 • prawo konsumenckie
 • prawo pracy
 • prawo własności przemysłowej
 • ochrona danych osobowych
 • prawo telekomunikacyjne

DOKUMENTY DOSTĘPNE W PAKIECIE

 • Wezwane do zapłaty
 • Wniosek o ustanowienie pełnomocnika
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • Wniosek o przywrócenie terminu
 • Wniosek o sprostowanie wyroku
 • Wiosek o wydanie uzasadnienia wyroku
 • Wniosek o ustanowienie kuratora
 • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
 • Wniosek o rozłożenie na raty
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenia
 • Umowa przechowania,
 • Umowa pożyczki
 • Umowa zamiany
 • Umowa o zachowaniu poufności
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa sprzedaży na próbę
 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenia
 • Umowa przechowania,
 • Umowa pożyczki
 • Umowa zamiany
 • Umowa o zachowaniu poufności
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dalszego istnienia spółki.
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności.
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji.
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie rozwiązania spółki.
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów przez wspólnika w celu ich umorzenia.
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyznaczenia likwidatorów.
 • Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy.
 • Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty.
 • Wniosek urlopowy
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej z powierzone mienie
 • Porozumienie zawieszające
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z wewnętrzna politykę antymobbingową.
 • Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 • Umowa na okres próbny
 • Umowa – oświadczenie na przekazanie danych
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Ankieta oceny procesu rekrutacyjnego
 • wzór umowy powierzenia przetwarzania zbioru danych osobowych
 • zgoda na rozpowszechnienie wizerunku pracownika
 • Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych oraz sposobów ich zabezpieczenia
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
* Dokumenty przygotowywane są w ramach limitu wynikającego z wybranego pakietu oraz w kontekście udzielonej porady prawnej.

KORZYŚCI Z USŁUG

Model usług zapewnia przedsiębiorcy:

 • wsparcie dedykowanego prawnika - specjalisty w danym zakresie,
 • indywidualnie opracowywane umowy i dokumenty prawne,
 • zero niespodzianek cenowych,
 • jasno określa zakres usług i ich koszt,
 • pewność, że nie zaskoczy Cię ostateczna cena konkretnej usługi.

Zanim zamówisz abonament, chcesz nas jeszcze o coś zapytać?

Napisz do nas