Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych oraz sposobów ich zabezpieczenia

Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych oraz sposobów ich zabezpieczenia

Cel:

Wymagania ustawowe wskazują, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby, które zostały do tego upoważnione przez Administratora Danych Osobowych. Obowiązek posiadania stosownego upoważnienia dotyczy osób przetwarzających dane osobowe. Upoważnienie powinno zostać udzielone w formie pisemnej. Jeżeli chcesz zabezpieczyć interesy swojej firmy tj. ważne aktywa biznesowe niezbędne do działalności powinieneś wprowadzić odpowiednią ochronę. W związku z tym należy zobowiązać pracownika do zachowania tajemnicy dotyczącej ochrony danych osobowych, na dowód dochowania tajemnicy powinieneś odebrać od pracownika stosowne oświadczenie.

Zakres zgody:

- dane osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych

- dane podmiotu, którego dane będą przetwarzane

- czas trwania zobowiązania do zachowania tajemnicy

- przedmiot ochrony danych osobowych objętych tajemnicą

- wskazanie czynności, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych

- zakres odpowiedzialności za naruszenie

Cena netto 50,00 PLN
Cena z VAT 61,50 PLN