Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o podziale zysku i przeznaczenia go w całości lub w części na wypłatę dywidendy. Jest to dzień dokonania wypłaty dywidendy w określonej wysokości, a nie dzień ustalenia uprawnień do niej. Co do zasady dzień, w którym dokonuje się wypłaty zysku, ustala zgromadzenie wspólników.

Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. Przepisy prawa nie rozstrzygają jednak, do kiedy taka uchwała wspólników może lub powinna być podjęta i od kiedy, w związku z jej brakiem, zarząd uzyskuje uprawnienie do wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy.

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN