Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wyrażeniu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi

Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wyrażeniu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w spółce z o.o. dotyczy jedynie członków zarządu spółki.

Zakaz ten obejmuje:

  • zajmowanie się interesami konkurencyjnym,
  • uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub
  • uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu, czyli zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza, w drodze uchwały wpisanej do protokołu.

Zgoda ta może swoim zakresem obejmować wszelką działalność konkurencyjną, jak też niektóre jej aspekty. Powinna zostać udzielona przed podjęciem pierwszej czynności konkurencyjnej lub uzyskaniem statusu wspólnika lub członka organów spółki konkurencyjnej.

Zgoda na uchylenie ustawowego zakazu konkurencji może być zmieniona lub odwołana przez podmiot, który jej udzielił.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN