Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dalszego istnienia spółki

Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dalszego istnienia spółki

Do chwili złożenia przez likwidatorów spółki wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu.

Oznacza to, iż uchwałę tą można podjąć nawet po zakończeniu czynności likwidacyjnych.

Przepisy prawa przewidują jednak sytuacje, w których podjęcie powyższej uchwały jest niedopuszczalne. Do przypadków tych należą: wystąpienie z żądaniem rozwiązania członka organu spółki, który nie jest wspólnikiem, gdy rozwiązanie spółki następuje na żądanie organu państwowego oraz gdy o rozwiązaniu spółki orzekł sąd rejestrowy. Ponadto można przyjąć, że podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki jest również niedopuszczalne w sytuacji ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika - z wyjątkiem, gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w związku z zaspokojeniem wierzycieli.

Uchwałę  o dalszym istnieniu spółki likwidatorzy obowiązani są zgłosić do sądu rejestrowego w celu wykreślenia wpisu o likwidacji, w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały. Wniosek ten podlega opłacie sądowej.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN