Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie spłaty spadkobierców

Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie spłaty spadkobierców

Zasadą jest, że udziały w spółce z o.o., jako prawa majątkowe wchodzące w skład majątku spadkodawcy, podlegają dziedziczeniu.

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

Postanowienia umowy spółki, które wyłączają wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika mogą stanowić, że udziały podlegają umorzeniu z chwilą śmierci wspólnika. O ile spłata spadkobierców zmarłego wspólnika następuje z czystego zysku, obniżenie kapitału zakładowego nie jest konieczne.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi wprost o umorzeniu udziałów, a jedynie wyłącza prawo wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki i określa sposób spłaty spadkobierców przez spółkę, to śmierć wspólnika stanowi zdarzenie powodujące tzw. automatyczne umorzenie udziałów.

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Ustalenie wynagrodzenia wymaga jednocześnie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN