Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie uchylenia tajności głosowania

Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie uchylenia tajności głosowania

Zasadą jest jawne głosowanie nad uchwałami przez Zgromadzenie Wspólników.

Zarządzenie tajnego głosowania jest obligatoryjne przy wyborach, nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, przy głosowaniu w sprawach osobowych lun na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

Zgromadzenie wspólników może powziąć jednak uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów, chyba że co innego stanowi umowa spółki.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN