Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki

Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki

Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.

O ile umowa spółki nie stanowi inaczej uchwała w przedmiocie wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów. Uchwał nie wymaga objęcia jej protokołem sporządzonym przez notariusza. Uchwały w tym zakresie mogą zostać podjęte zarówno na zgromadzeniu wspólników, jak i poza nim, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN