Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa brokerska

Umowa brokerska

Każde przedsiębiorstwo, które chce ubezpieczyć swoje mienie może skorzystać z usług agencji ubezpieczeniowej lub brokera ubezpieczeniowego. Umowa brokerska jest bardzo dobrym rozwiązaniem szczególnie, gdy zależy nam na uzyskaniu jak najlepszych, indywidualnie ustalanych warunków ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami prawa, broker nie może być bowiem związany z żadnym ubezpieczycielem i ma za zdanie dostarczenia zleceniodawcy polisy przygotowane w oparciu o potrzeby przedsiębiorcy.

Rodzaje umów brokerskich

Umowy brokerskie można podzielić ze względu na obowiązki brokera. Patrząc na zakres odpowiedzialności brokera wyróżniamy brokerów-pośredników oraz brokerów-pełnomocników. Brokerzy-pośrednicy mogą wyłącznie dokonywać czynności faktycznych na rzecz swojego zleceniodawcy, czyli np. wykonywać wszelkie czynności przygotowujące do zawarcia umowy ubezpieczeniowej, ale nie ma prawa jej bezpośrednio podpisywać. Broker-pełnomocnik takie prawo ma. Kompetencje brokera-pełnomocnika pozwalają mu również na przedłużanie i wypowiadanie umów w imieniu zleceniodawcy. Ze względu na sposób współpracy ze zleceniodawcą możemy również wyróżnić umowy brokerskie, które określają współpracę na zasadzie ad hoc (doraźna, sporadyczna, jednorazowa współpraca) oraz współpracę stałą (stałe pośredniczenie zgodne z obowiązkami zawartymi w umowie).

Zawartość umowy brokerskiej

Treść umowy brokerskiej musi zawierać w szczególności:

  • strony umowy;
  • przedmiot umowy;
  • obowiązki brokera – m.in. zakres kompetencji oraz rodzaj umowy brokerskiej, wszelkie czynności dot. zawarcia umowy ubezpieczenia,obowiązki informacyjne brokera;
  • obowiązki odbiorcy – zapłata za wykonane czynności, zwrot poniesionych wydatków, obowiązki informacyjne, kontrola wykonywania umowy;
  • sposób wykonywania przez niego obowiązków;
  • odpowiedzialność brokera oraz kary umowne w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy– zarówno dot. dostawcy (opóźnienia, nienależyte wykonanie), jak i odbiorcy (zwłoka w zapłacie);
  • zasady odstąpienia od umowy oraz rękojmi.
Cena netto 899,00 PLN
Cena z VAT 1 105,77 PLN