Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa dostawy

Umowa dostawy

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym pewne produkty i dostarczającym je do klienta lub chciałbyś takie produkty kupić, pomożemy Ci przygotować odpowiednią umowę.

Zakres umowy

         W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące obowiązków dostawcy (wytworzenie rzeczy, dostarczenie ich do odbiorcy, umożliwienie odbiorcy sprawdzenia jakości rzeczy oraz procesu produkcji),
 • regulacje dotyczące obowiązków odbiorcy (odbiór rzeczy, zapłata ceny),
 • możliwość powierzenia wytworzenia produktu osobie trzeciej,
 • stronę umowy zobowiązaną do dostarczenia materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu,
 • częstotliwość dostaw,
 • regulacje dotyczące czasu, miejsca, ilości i sposobu dostarczenia przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące zwłoki dostawcy w realizacji umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
 • regulacje dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy,
 • dokumenty, jakie należy załączyć do umowy.

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel,
 2. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy lub umowne prawo odstąpienia,
 3. przygotować wzór dokumentów związanych z zawarciem umowy (dokument wydania przedmiotu umowy),
 4. wskazać opłaty, które strony są obowiązane uiścić w związku z zawarciem umowy.
Cena netto 899,00 PLN
Cena z VAT 1 105,77 PLN