Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem

1)         Cel zawarcia umowy

Powierzanie zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu w celu zarobkowym stanowi nierzadko dobre rozwiązanie w procesie usprawniania działalności naszej firmy

2)         Zakres umowy

W umowie określimy: 

a)         przedmiot umowy,

b)         obowiązki i uprawnienia menedżera,

c)         zadania menadżera,

d)         składniki  wynagrodzenia menadżera,, inne świadczenia otrzymywane przez menadżera,

e)         regulacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa,

f)          regulacje dotyczące zakazu konkurencji,

g)         regulacje dotyczące sposobów rozwiązania kontraktu

h)         regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z umowy o zarządzanie.

3)         Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy :

a)         przygotować dokumentację do Sądu Rejestrowego w zakresie zgłoszenia zawarcia umowy

Cena netto 799,00 PLN
Cena z VAT 982,77 PLN