Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o zwolnienie z długu

Umowa o zwolnienie z długu

1)            Cel zawarcia umowy:     

Umowa o zwolnienie z długu  może w określonych sytuacjach stanowić quasi pożyczkę,  

.

2)            Zakres umowy:

             W umowie określimy 

a)         przedmiot umowy przejęcia,

b)         szczegółowy opis przejmowanego zobowiązania, sposób jego powstania oraz strony stosunku podstawowego,

c)         regulacje dotyczące zakresu przejęcia długu,

d)         regulacje odnośnie zasady rozliczania miedzy przejmującym dług a przejmowanym

e)         regulacje dotyczące rozliczeń między wierzycielem, a przejmującym dług.

 

 

3)            Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy :

a)         przeprowadzić analizę dokumentów istnienia roszczenia 

b)         projekt pisma zawierający zgodę wierzyciela

 

Cena netto 799,00 PLN
Cena z VAT 982,77 PLN