Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa przewozu rzeczy

Umowa przewozu rzeczy

Cel zawarcia umowy

Jeżeli prowadząc działalność e-commerce często korzystasz z usług różnych firm transportowych, może czas pomyśleć o stałej współpracy z jednym z przewoźników.

Zakres umowy

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące obowiązków przewoźnika (załadunek i rozładunek towaru, sprawdzenie przesyłki, przewóz przesyłki, zawiadomienie odbiorcy o nadejściu przesyłki, ubezpieczenie przesyłki),
 • regulacje dotyczące obowiązków nadawcy (załadunek towaru, przygotowanie przesyłki do transportu, zapłata wynagrodzenia, zwrot przewoźnikowi wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy, ubezpieczenie przesyłki),
 • regulacje dotyczące wielkości poszczególnych przewozów towarów,
 • dokumenty przewozowe, na których podstawie wykonywany będzie przewóz,
 • termin wykonywanych przewozów lub ich częstotliwość,
 • zasady zlecania poszczególnych przewozów w przypadku umów długoterminowych,
 • odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę,
 • trasę przewozu,
 • sposób zawiadamiania odbiorcy o nadejściu przesyłki,
 • regulacje dotyczące możliwości zmiany umowy przewozu,
 • regulacje dotyczące sposobu postępowania z przesyłką w razie odmowy jej przyjęcia przez odbiorcę,
 • regulacje dotyczące zabezpieczenia świadczeń przewoźnika (prawo zastawu).

Usługa dodatkowa

         Dodatkowo możemy:

 1. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy lub umowne prawo odstąpienia,
 2. przygotować niezbędne załączniki do umowy (taryfa przewozowa)
 3. przygotować dokumenty związane z umową (list przewozowy, dokumenty przewozowe).
Cena netto 598,37 PLN
Cena z VAT 736,00 PLN