Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa spedycji

Umowa spedycji

Cel zawarcia umowy

Jeśli chcesz zlecić wybranemu przedsiębiorcy wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu przewozu określonego towaru, powinieneś zawrzeć umowę spedycji.

Zakres umowy

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące obowiązków spedytora (wysyłanie, odbiór wysyłek, inne usługi związane z przewozem przesyłki tj. przygotowanie przesyłki do przewozu, sporządzenie dokumentów przewozowych, ubezpieczenie przesyłki),
 • regulacje dotyczące obowiązków zleceniodawca (zapłata wynagrodzenia spedytorowi, zwrot poniesionych przez spedytora wydatków wraz z odsetkami ustawowymi, zapłata zaliczki),
 • regulacje dotyczące wielkości poszczególnych przewozów,
 • dokumenty przewozowe, na których podstawie wykonywany będzie przewóz,
 • termin wykonywanych przewozów lub ich częstotliwość,
 • zasady zlecania poszczególnych przewozów w przypadku umów długoterminowych,
 • odpowiedzialność spedytora za przesyłkę,
 • regulacje dotyczące odpowiedzialności spedytora za przewoźników i dalszych spedytorów,
 • regulacje dotyczące zabezpieczenia świadczeń spedytora (prawo zastawu).

Usługa dodatkowa

         Dodatkowo możemy:

 1. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy lub umowne prawo odstąpienia,
 2. przygotować niezbędne załączniki do umowy (taryfa przewozowa)
 3. przygotować dokumenty związane z umową (list przewozowy, dokumenty przewozowe)
Cena netto 718,70 PLN
Cena z VAT 884,00 PLN