Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na próbę

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa chciałbyś kupić jakiś przedmiot, jednak nie wiesz czy spełni on Twoje oczekiwania, możesz kupić go na  próbę.

Zakres umowy

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy przez kupującego,
 • sposób złożenia przez kupującego oświadczenia, że przedmiot sprzedaży odpowiada jego wymaganiom,
 • regulacje dotyczące obowiązków sprzedawcy (przeniesienie na kupującego własności rzeczy i jej wydanie),
 • regulacje dotyczące obowiązków kupującego (obowiązek odbioru rzeczy, zapłata ceny),
 • regulacje dotyczące czasu, miejsca i sposobu wydania przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
 • regulacje dotyczące chwili przejścia ciężarów i korzyści na kupującego,
 • regulacje dotyczące zwłoki z zapłatą ceny przez kupującego,
 • regulacje dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej,
 • dokumenty, jakie należy załączyć do umowy

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel, hipoteka, oświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji,
 2. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy,
 3. przygotować niezbędne załączniki do umowy.
Cena netto 478,05 PLN
Cena z VAT 588,00 PLN