Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś poszerzyć zakres swojej działalności poprzez zakup nowego przedsiębiorstwa lub chciałabyś sprzedać swoją firmę, pomożemy Ci przygotować odpowiednią umowę.

Zakres umowy

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • niezbędne oświadczenia stron umowy,
 • regulacje dotyczące stosunków prawnych z przejmowanymi pracownikami,
 • regulacje dotyczące obowiązków sprzedawcy (przeniesienie na kupującego własności rzeczy, wydania rzeczy, wydania dokumentów związanych z przedmiotem umowy),
 • regulacje dotyczące obowiązków kupującego (obowiązek odbioru rzeczy, zapłata ceny),
 • regulacje dotyczące czasu, miejsca i sposobu wydania przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
 • regulacje dotyczące chwili przejścia ciężarów i korzyści na kupującego,
 • regulacje dotyczące zwłoki z zapłatą ceny przez kupującego,
 • regulacje dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel, hipoteka,
 2. wskazać, jakich dodatkowych formalności należy dopełnić w związku z zawartą umową np. wpis do odpowiedniego rejestru,
 3. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy,
 4. przygotować niezbędne załączniki do umowy,

wskazać opłaty, które strony są obowiązane uiścić w związku z zawarciem umowy.

Cena netto 849,00 PLN
Cena z VAT 1 044,27 PLN