Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś wspólnikiem sp. z o.o. i chciałbyś sprzedać swoje udziały możemy przygotować dla Ciebie umowę oraz wskazać jakich formalności należy dopełnić
w związku z transakcją.

Zakres umowy

W umowie określimy

  • przedmiot umowy,
  • regulacje dotyczące możliwości zbycia udziału,
  • regulacje dotyczące obowiązków stron umowy, tj. zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów, wpis kupującego do księgi udziałów spółki, złożenia w sądzie rejestrowym nowej listy wspólników.
  • regulacje dotyczące obowiązków sprzedawcy (przeniesienie na kupującego własności przedmiotu umowy),
  • regulacje dotyczące obowiązków kupującego (zapłata ceny),
  • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
  • regulacje dotyczące zwłoki z zapłatą ceny przez kupującego,
  • regulacje dotyczące rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej.

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel, oświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji.
Cena netto 599,00 PLN
Cena z VAT 736,77 PLN