Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa sprzedaży z prawem pierwokupu

Umowa sprzedaży z prawem pierwokupu

Cel zawarcia umowy

Przedsiębiorca może w umowie sprzedaży zastrzec dla siebie lub dla innej osoby prawo pierwokupu na wypadek gdyby kupujący sprzedał rzecz osobie trzeciej.

Zakres umowy

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące obowiązków sprzedawcy (przeniesienie na kupującego własności rzeczy i jej wydanie)
 • regulacje dotyczące obowiązków kupującego (obowiązek odbioru rzeczy, zapłata ceny)
 • regulacje dotyczące zastrzeżenia w umowie prawa pierwokupu rzeczy sprzedanej (okres na jaki zostanie zastrzeżone, osoba, na której rzecz zostanie zastrzeżone, skutki naruszenia zastrzeżenia umownego),
 • regulacje dotyczące czasu, miejsca i sposobu wydania przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące zwłoki z odebraniem rzeczy lub zapłatą ceny przez kupującego,
 • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
 • regulacje dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej,
 • dokumenty, jakie należy załączyć do umowy

 Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel, hipoteka, oświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji.
 2. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy lub umowne prawo odstąpienia.
Cena netto 599,00 PLN
Cena z VAT 736,77 PLN