Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

Cel zawarcia umowy

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz kupić lub sprzedać rzecz, możesz w umowie zastrzec własność rzeczy sprzedanej, aż do momentu uiszczenia ceny przez kupującego.

Zakres umowy:

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • chwilę przejścia prawa własności na kupującego,
 • stronę umowy, w której posiadaniu będzie przedmiot umowy po jej zawarciu,
 • regulacje dotyczące obowiązków sprzedawcy (przeniesienie na kupującego własności rzeczy i jej wydanie),
 • regulacje dotyczące obowiązków kupującego (obowiązek odbioru rzeczy, zapłata ceny),
 • regulacje dotyczące czasu, miejsca i sposobu wydania przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
 • regulacje dotyczące chwili przejścia ciężarów i korzyści na kupującego,
 • regulacje dotyczące zwłoki z zapłatą ceny przez kupującego,
 • regulacje dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej,
 • dokumenty, jakie należy załączyć do umowy

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel, hipoteka, oświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji,
 2. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy,
 3. przygotować niezbędne załączniki do umowy.
Cena netto 599,00 PLN
Cena z VAT 736,77 PLN