Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś poszerzyć zakres swojej działalności poprzez zakup części innego przedsiębiorstwa lub chciałabyś sprzedać część swojej firmy, pomożemy Ci przygotować odpowiednią umowę.

Zakres umowy:

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • termin zawarcie umowy przyrzeczonej,
 • regulacje dotyczące zadatku,
 • niezbędne oświadczenia stron umowy,
 • regulacje dotyczące stosunków prawnych z przejmowanymi pracownikami,
 • regulacje dotyczące obowiązków sprzedawcy (przeniesienie na kupującego własności rzeczy, wydania rzeczy, wydania dokumentów związanych z przedmiotem umowy),
 • regulacje dotyczące obowiązków kupującego (obowiązek odbioru rzeczy, zapłata ceny),
 • regulacje dotyczące czasu, miejsca i sposobu wydania przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
 • regulacje dotyczące chwili przejścia ciężarów i korzyści na kupującego,
 • regulacje dotyczące zwłoki z zapłatą ceny przez kupującego,
 • regulacje dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel, hipoteka,
 2. wskazać, jakich dodatkowych formalności należy dopełnić w związku z zawartą umową np. wpis do odpowiedniego rejestru,
 3. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy,
 4. przygotować niezbędne załączniki do umowy.,
 5. wskazać opłaty, które strony są obowiązane uiścić w związku z zawarciem umowy.
Cena netto 849,00 PLN
Cena z VAT 1 044,27 PLN