Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych

Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych

Zakres umowy

W umowie określimy

  • przedmiot umowy,
  • regulacje dotyczące obowiązków zleceniobiorcy (pozyskiwanie nowych klientów, bieżąca obsługa klientów, wykonywanie umowy w sposób wskazany przez zleceniodawcę, obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, udzielanie zleceniodawcy wiadomości o przebiegu sprawy),
  • regulacje dotyczące obowiązków zleceniodawcy (zwrot wydatków zleceniobiorcy),
  • regulacje dotyczące sposobu wykonywania umowy przez zleceniobiorcę,
  • regulacje dotyczące uprawnień zleceniodawcy, tj. kontrola wykonywania umowy
  • regulacje dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej przez zleceniobiorcę,
  • regulacje dotyczące odpowiedzialności zleceniobiorcy za powierzone mienie oraz za szkody wyrządzone zleceniodawcy,
  • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy

Usługa dodatkowa

         Dodatkowo możemy:

  1. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy lub umowne prawo odstąpienia,
  2. wskazać załączniki, które powinny znaleźć się w umowie.
Cena netto 899,00 PLN
Cena z VAT 1 105,77 PLN