Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa zastawu na prawach

Umowa zastawu na prawach

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś wierzycielem i chciałbyś zabezpieczyć przysługującą Ci wierzytelność możesz zawrzeć z dłużnikiem umowę zastawu na prawach.

Zakres umowy

W umowie określimy

  • przedmiot umowy,
  • wierzytelność zabezpieczoną zastawem,
  • regulacje dotyczące obowiązków zastawnika (dokonywanie czynności zachowawczych),
  • regulacje dotyczące ustanowienia zastawu na prawach (wydanie dokumentu, zawiadomienie dłużnika wierzytelności),
  • zakres zabezpieczenia zastawem,
  • regulacje dotyczące chwili wygaśnięcia zastawu.

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  1. przygotować niezbędne dokumenty, takiej jak wniosek o wpis zastawu do rejestru;
  2. wskazać jakie opłaty należy uiścić, w związku ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru.
Cena netto 399,00 PLN
Cena z VAT 490,77 PLN