Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Cel:

Wymagania ustawowe wskazują, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby, które zostały do tego upoważnione przez Administratora Danych Osobowych. Obowiązek posiadania stosownego upoważnienia dotyczy osób przetwarzających dane osobowe. Upoważnienie powinno zostać udzielone w formie pisemnej. Takie oświadczenie należy odebrać od wszystkich osób w firmie, które mają styczność z przetwarzaniem danych osobowych np. pracownicy, praktykanci, stażyści, wolontariusze, zewnętrzne osoby współpracujące z firmą.

Zakres upoważnienia:

- dane osoby upoważnionej

- dane podmiotu, którego dane będą przetwarzane

- okres na jaki upoważnienie zostało udzielone

- wskazanie czynności, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych

- zakres przedmiotowy upoważnienia

Cena netto 50,00 PLN
Cena z VAT 61,50 PLN