Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika

Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika

Zasadą jest, że udziały w spółce z  o.o., jako prawa majątkowe wchodzące w skład majątku spadkodawcy, podlegają dziedziczeniu.

Skutkiem śmierci wspólnika w spółce z o.o. jest przejście udziału w drodze dziedziczenia na spadkobierców zmarłego wspólnika.

Powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu.

Spadkobiercy zmarłego wspólnika nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku, nie składają żadnego oświadczenia woli o przystąpieniu do spółki, gdyż stają się z mocy prawa nabywcą udziałów i wspólnikami spółki.

Spadkobiercy powinni zawiadomić spółkę o przejściu udziałów i przedstawić dowód przejścia tego udziału. Dowodem przejścia udziału w drodze dziedziczenia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Z chwilą otrzymania przez spółkę zawiadomienia przejście udziału jest skuteczne wobec spółki. Zarząd, po otrzymaniu zawiadomienia spadkobierców, obowiązany jest wpisać ich do księgi udziałów.

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN