Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach

Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach może zostać ograniczone poprzez postanowienia umowy spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych uregulowań w tym przedmiocie, wspólnik może ustanowić zastaw bez zgody spółki.

O ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód jego ustanowienia.

Zawiadomienia o ustanowieniu zastawu dokonuje zastawca lub zastawnik. Nie wymaga ono żadnej szczególnej formy, może być dokonane w każdy sposób.

Ustanowienie zastawu jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

Dowodami ustanowienia zastawu rejestrowego jest odpowiednia umowa oraz kopia wniosku o wpis do rejestru zastawów.

Z tym momentem powstaje obowiązek zarządu spółki dokonania zmiany w księdze udziałów. W terminie siedmiu dni od dokonania wpisu do księgi udziałów zarząd ma obowiązek dokonania zgłoszenia zmiany kręgu wspólników do rejestru przedsiębiorców. Do wniosku o wpis do rejestru zarząd musi dołączyć przewidziane prawem załączniki oraz uiścić opłatę sądową w wysokości 250 zł.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN