Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat

Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat

Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały wspólników.  O ile umowa spółki nie stanowi inaczej uchwała w tym przedmiocie wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów.

Przepisy prawa przewidują dwie przesłanki dopuszczalności zwrotu dopłat. Po pierwsze, dopłaty mogą być zwracane tylko, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych. Druga przesłanka odnosi się do obowiązku ogłoszenia o planowanym zwrocie dopłat oraz o wstrzymaniu się z wypłatami dopłat przez okres jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.

Spółka z o.o., która planuje dokonać zwrotu dopłat, może uczynić to nie wcześniej, niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że umowa spółki przewiduje inne sposób ogłoszenia.

Termin zwrotu dopłat zostaje określony w uchwale wspólników zarządzającej zwrot dopłat.

Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN